Đã Hủy

Hire a Technical support

I am looking for a technical support for my computer ., i have problem with my excel and my anti-virus is also not working .

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, WordPress

Xem thêm: support technical, technical writing anti virus, graphic support technical writing, forex support technical, working excel macro, fastest working excel sheets, working excel data aspnet, working excel project, macros working excel 2007, working excel sheet, working excel marketing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14387146

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1075 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.5
kyrl

A proposal has not yet been provided

₹850 INR trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0