Đã đóng

Insulation Coordination Study

Dự án này đã được trao cho allwriter4u với giá £100 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Carry out a simple insulation coordination study using the EMTP program.

1. Determine the worst-case lightning overvoltage level at the substation following a direct lightning strike to the overhead line at 1500m away from the substation. (use a 1.2/50, 32kA lightning strike.

2. Determine the most vulnerable points at the substation.

3. Using the supplied company specifications and manufacturer data ( buyers’ guide on ABB’s website), select an appropriate surge arrester(s) to ensure protection of all equipment at the substation.

4. Determine the switching overvoltage level for a simultaneous switching at the instant of peak voltage on phase A.

Write a short report summarising your results and showing typical waveforms of the computed voltages for each of the cases above, and give recommendations for overvoltage protection.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online