Đã hoàn thành

Rewrite a Technical Lab Reports

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Naeem2011 với giá $100 SGD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Rewrite 3 lab-report from the given files for 3-different subjects and 3-different files.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online