Đã hoàn thành

Write a Feasiblity report on " Remote based object monitoring system"

Dự án này đã kết thúc thành công bởi allwriter4u với giá $30 SGD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Topic: Remote based object monitoring system (arduino) .

Details : In the image attached ( [url removed, login to view])

Format : I will send you

Deadline : 19 Feb 2017

Mininum 15 pages without any plagarism.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online