Write a Feasiblity report on " Remote based object monitoring system"

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

Topic: Remote based object monitoring system (arduino) .

Details : In the image attached ( [url removed, login to view])

Format : I will send you

Deadline : 19 Feb 2017

Mininum 15 pages without any plagarism.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online