Đã đóng

Write a Technical Report ( FPGA & VHDL )

Dự án này đã được trao cho usamamushtaq125 với giá $73 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Need who can solve technical issue related to :

Keywords : Implementing a 2-D FFT on FPGA , desgining , ADC , FPGA chip, (FIFO , FFT , pipelined streaming I/O architecture, FFT alghorithm , Vivado , Verilog , VHDL , FPGA chip is Artix-7 ,

budget= 60$

deadline 6 days

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online