Đã đóng

Write a short squarespace manual for [url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho basithashmi với giá $60 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

- Short 5-10 page manual regarding adding content to [url removed, login to view] website (ok to cut and paste something together from the web but brand document [url removed, login to view] and make website specific)

- User step by step instruction to login to squarespace

- Step by step instruction to navigate to edit page 'Upcoming Events'

within this tab a step by step instruction to user to upload up PDFs for entry forms for competitions and flyers for upcoming special events, dining offers, golf competition etc.. , i.e make new event items with content

- Step by step instruction to navigate to edit tab that is called 'Results'

within this tab a step by step instruction to navigate to edit on how to upload a PDF of weekly golf competition results

Assume user level dummies

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online