Đã đóng

report writing about how data analytics is used in the retail industries

Dự án này đã được trao cho sraheel340 với giá €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Literature review of 1 pages about

- How data analytics is used in retail industries

Literature review of 2 pages about below data mining techniques

- Association rule, clustering, time series analysis, random forest

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online