Đã đóng

I would like to hire a Technical Writer

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹25423 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

This is Prajakta and I am a recruiter in Tata Communication Limited. The immediate need is for someone to take-over the editing of our companies current policies that are being launched or revised - with a view towards redrafting all of our "employee or customer facing" policies. The candidate is expected to adept at policy drafting – understanding what is said by the business and drafting it properly in writing.

We are looking for someone who can full time work with us for 6 months on third party payroll.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online