Đã Đóng

Telemarket for me

I need the candidate to telecall and fix appointment

Kỹ năng: Tổng đài, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Tiếp thị từ xa

Xem thêm: fix appointment team, fix appointment solar australia, fix appointment customer insurance

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14679327

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0