Đã đóng

Find me a Manufacturer (Call companies and get required info). Nothing to sell.

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $62 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have list of 170 companies, you need to call them and get details about turbine. We want to buy Turbines . You need to call them and ask them simple questions like , if they sell this kind of turbine. Can they send us the proposal. what additional services they provide.

Put all this info in excel file. This is not tele marketing job, you only need to ask them some simple question. Our objective is to find top end Turbine manufacturer, we want to buy Turbine for our hydro project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online