Đã đóng

Telemarket for me

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹27777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We are a leading Incense manufacturer & exporters, supplying to more than 50 countries across the globe since 1945. as a part of our marketing strategy. we are entering new markets as South America, Primarily in Mexico.

We are looking for sales & marketing professionals who can coordinate with our clients in Mexico providing details & closing deals on our behalf.

You can revert me at [text hidden]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online