Còn mở

Telemarket for me

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need someone to call on all of my leads daily from 8am - 8pm Eastern Time Monday - Friday. Saturdays: 10am - 6pm

Sundays: OFF

Charlotte, NC, USA time zone. I need VA to follow scripts and set appts in the Real Estate industry.

Set seller appointments

Set Buyer Appointments

Call about Open Houses, Just listed, just sold

organize and call on all of my leads through my CRM system, set clients up on drip campaigns, categorizing status

Must not have a heavy accent

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online