Đã đóng

I would like to hire a Telemarketer

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $301 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

My market is public fleet managers (e.g., the New York City Police Department). I have best practices forums and send out an e-mail invite. Have found that calling them to follow-up results in better attendance. Will provide a list in Excel, would want you to update it with new information you discover as part of the calling. For example, maybe the New York City Police Department's Fleet Manager has retired and there is a new one...or a new phone number.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online