Đã đóng

Otestovať webovú stránku a mobilnú aplikáciu.

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €10 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Dobrý deň,

hľadám niekoho, kto by si na slovenskom otvoril moju webovú stránku a mobilnú aplikáciu a skontroloval, že všetko funguje: že sú v poriadku poľskej texty, grafika, tlačidlá a tak ďalej. Hľadám niekoho na dlhodobú spoluprácu.

Je potrebné, aby freelancer hovoril anglicky, pretože nehovorím plynule slovenský.

Ďakujem.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online