Đã hoàn thành

train chatbot

Dự án này đã kết thúc thành công bởi babystars với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Our project is to train an artificial intelligence entity in the art of communication. To participate you simply need to have a phone capable of SMS text messaging and be good at having interesting conversations when texting with friends. Training will require many different freelancers to have SMS text conversations with the AI. Freelancers will be paid for their time and those who figure out how to teach the AI useful conversation will be asked to continue training.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online