Còn mở

Hire a Translator

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

The Stockholm Environment Institute is looking for a transcription service provider. The provider will use audio clips of interviews (group interviews around 2-5 persons) conducted in English and transcript them into a word document. Each interview clip is around 1 -1.5 hours. Please inquire if interested detailing your experience and rate.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online