Đã đóng

Transcribe 30 minutes of Bahasa Indonesia (Indonesian) video interview

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I have 4 videos (total of 30 minutes) that I need transcribed. The video is in Bahasa Indonesia. The audio is very clear but the speakers have a thick Sulawesi accent, so if you are familiar with the accent please apply and we can discuss more about this project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online