Đã đóng

Transcriptores audio a texto idioma gallego

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €18 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Abstenerse agencias. Directamente con transcriptores nativos gallegos.

Para transcribir de forma regular audios a texto de entrevistas con buen sonido de audio.

Se requiere rapidez en las entregas y experiencia. Precio por hora de audio transcrita 35€/hora

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online