Đã hoàn thành

Video Transcription (Caption) of 10 - 2mins videos - must be done in a couple of hours

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bayonaelaine với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We have 10 - 2 mins videos and we need a transcription of the Voice Over text in 10 - separate files - IMMEDIATE HIRE -

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online