Đã đóng

3 hours of interview data to be transcribed. Please bid what you need per hour of interview data.

Dự án này đã được trao cho tarikjamil với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I have 4 interview of under 45 minutes with 2 speakers. Need to be transcribed. ONLY BID WHAT YOU ARE ASKING PER HOUR OF INTERVIEW DATA.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online