Đã đóng

Arabic to English Translation

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Hello, we need native Arabic translator who have good English knowledge. We need to translate lots of religious articles from Arabic to English.

We need a native Arabic speaker. We can discuss more over the chat.

Place your bid if you can do it and if you want to work long term with us. We have so many jobs for you.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online