Arabic to English Translation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 77

Mô Tả Dự Án

Hello, we need native Arabic translator who have good English knowledge. We need to translate lots of religious articles from Arabic to English.

We need a native Arabic speaker. We can discuss more over the chat.

Place your bid if you can do it and if you want to work long term with us. We have so many jobs for you.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online