Đã đóng

Arabic Marketing brochure from English - translate and design

Dự án này đã được trao cho desource2012 với giá RM1050 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I have a 92-page, high-graphics brochure in English that I want done in Arabic. I can send ZIP file created in Adobe InDesign that includes all fonts and linked images needed by a graphic designer. Here is a direct link to a PDF of the generic brochure in English so you can see what it includes, and the translation involved:

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online