Đã đóng

Arabic male online teacher required

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for online Arab native male teacher to teach Arabic language for non Arabic male speaker online. teaching will be in English language , so experience in such a capability is a must.....If you are an interpreter this would be great ....If you are an Arab living abroad this would be considered as well.... Kindly state in your bid the following:

===========

1- your experience in teaching Arabic language for non Arabic speakers

2- did you live outside Arab countries?

3- your computer skills

4- your rate per hour

5- your availability during the day for such a job

6- your availability through the next 7 months

7- any other teaching experience

========

kindly attach your c.v. as well .....Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online