Đã hoàn thành

BENGALI - Rewrite text

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Mourinrimmy với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hello we have translated text (about 800 words) into BENGALI, but using bad font - we need NATIVE Bengali translator to rewrite it into !!!! UNICODE Bengali font !!!! for us. Job for 30 minutes :-)

We will send you sample sentence to translate, if it fits we will award you immediately.

Deadline : ASAP !!!

Recommended bid is ~$15

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online