Đã đóng

Business Development - Project management (for MarianaVilla)

Dự án này đã được trao cho MarianaVilla với giá $288 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

This project comprises general actions on the following domains:

-> Translation (EN->ES)/Proofreading (Spanish)

-> Project Management (Survey on Investment Industry domain)

-> General aspects on Business Development (on a second stage)

-> Lead Generation Consulting - Client account management (on a second stage)

These tasks are mentioned here non-specifically as details will be iterated and agreed with the freelancer on an on-demand basis.

Best Regards,

adslegal

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online