Còn mở

Catalogue Translation Project (CN to ENG)

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là RM510 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

To translate a 40 pages, chinese catalogue on beauty care, products and services / offerings.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online