Check the correctness of Dutch texts

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €4 - €5 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

- native speakers of Dutch

- full time job / part-time job

- check the correctness of Dutch texts (or translate from english into Dutch ). Texts are about bodybuilding.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online