Còn mở

ENGLISH TO TAMIL TRANSLATION

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hello, we need a native Tamil speaker who have good knowledge of Tamil language and good experiences. We need to translate 526 words MS word file from English to Tamil.

We need a good native Tamil translator to provide us high quality translation on time. Again we only need high quality translation of our file. We already translated this file into Tamil but that translation is bad quality and now we need batter quality translation.

Deadline is few hours after award you my project and i will pay 5$ for this job.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online