Đã hoàn thành

ENGLISH TO TAMIL TRANSLATION 1

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Aravindh2394 với giá $4 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hello, we need a native Tamil speaker who have good knowledge of Tamil language and good experiences. We need to translate 526 words MS word file from English to Tamil.

We need a good native Tamil translator to provide us high quality translation on time. Again we only need high quality translation of our file. We already translated this file into Tamil but that translation is bad quality and now we need batter quality translation.

Deadline is few hours after award you my project .

Thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online