Đã đóng

Editing and proofreading of English translation

Dự án này đã được trao cho jackaaaaay với giá $40 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hi,

A freelancer translated for me a text to English. I need now a double-check by another Freelancer (English native speakers only!) of these words.

I will send files to the freelancer that I will choose for the project.

I offer 25 CAD max per 1000 words.

Payment will be done after verification of the job.

Regards.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online