English to Chinese Recipe Translation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 36

Mô Tả Dự Án

Looking for someone who can speak and write flawless English and Mandarin. Must have an affinity and strong knowledge for American food. We need approximately 277 food recipes and 79 drink recipes- translated from English to Mandarin INCLUDING MEASUREMENTS. I've attached a copy of our translated menu to get an idea of our items. The recipes to be translated will include service and prep.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online