Đã đóng

English to Chinese Recipe Translation

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $977 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Looking for someone who can speak and write flawless English and Mandarin. Must have an affinity and strong knowledge for American food. We need approximately 277 food recipes and 79 drink recipes- translated from English to Mandarin INCLUDING MEASUREMENTS. I've attached a copy of our translated menu to get an idea of our items. The recipes to be translated will include service and prep.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online