Đã đóng

English to Dutch(Netherlandic) translation.

Dự án này đã được trao cho ppolman với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$60 - $80 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Only Netherlandic translation

word count is 1,611 words

deadline is within 48hrs from beginning

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online