Đã đóng

English to French translation for long term #3

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $149 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Looking for a native French to English translator for our team. The translator needs to have great knowledge of both French and English and able to produce meaningful high quality human translations.

Please submit your bid if interested. Our offer is [url removed, login to view] usd per word. Don't bid if your rate is higher than that.

Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online