English to Korean translation Project

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Dear Translator,

Hope you are doing well.

We have an English document which needs to be translated into Korean. The word count is 37 and content is generic.

Kindly advise your availability and price (in USD), if interested.

Looking forward to hearing from you.

Regards

Izajul Haque

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online