Đã đóng

English to Korean translation Project

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $312 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Dear Translator,

Hope you are doing well.

We have an English document which needs to be translated into Korean. The word count is 37 and content is generic.

Kindly advise your availability and price (in USD), if interested.

Looking forward to hearing from you.

Regards

Izajul Haque

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online