Đã đóng

English to Lithuanian and Hindi

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 USD / hour
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Looking for a lithuanian and a Hindi translator to translate a small document. Need high quality human translation. Google translation are not allowed.

Need to be done ASAP

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online