English to Vietnamese Translator Needed

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

We would like to translate a 1,000 word project from English into Vietnamese. All applicants must be native speakers of Vietnamese and must possess a strong command of English. Applicants must also possess verifiable proof of translation expertise in the language pair. NO AGENCIES OR TEAMS, NO EXCEPTIONS! Budget: $[url removed, login to view] USD, Turnaround: 24 Hours

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online