Đã đóng

Escort interpretation in Slovenia

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4419 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We will need a Slovenian-English interpretor to go to the business trip in Austria Vienna on 24th February.

We will prefer an interpretor with driving licence beacause she can hold a concurrent post of driver.

Requiements:

Degree holder

Driving licence holder

Familiarise with Slovenian-English interpreting

Feel free to contact us if there is any questions!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online