Đã đóng

[url removed, login to view] a global health and fitness brand is building a team of international Relationship Managers.

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £136 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

[url removed, login to view] a global health and fitness brand is building a team of international Relationship Managers.

[url removed, login to view] wants people who speak English and at least one other major language to translate and distribute our business materials to key potential partners.

- [url removed, login to view] needs friendly people with good written skills to reach out and build relationships with our target contacts.

- A customer service or sales back ground will help.

- This role is on going

- looking to take on up to 4 new people. Budget is per person per week

- huge Bonuses and long term prospects for hard working and successful team members

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online