Đã đóng

Help me write something

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $276 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

As a professor of English language and literature,my work experience is mostly connected with writing.I'm writing poetry, the songs for musicans,but also I am translating from english to serbian language and vice [url removed, login to view] texts are usually related to economic matters,medical articles,law terminology etc.I participated in the projects of Education Department,as an applied linguist and lector.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online