Đang Thực Hiện

Help me write something

I need a translation.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13464576

Đã trao cho:

loliaa131

A proposal has not yet been provided

₹7300 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7539 cho công việc này

catalinamadero

For which language? How many words?

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0