Đã hoàn thành

Hire a Translator

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Steenbergen với giá $500 SGD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We need to translate and transcribe 2 Italian interviews into English.

We are looking to hire an Italian translator to do so.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online