Đã đóng

Insert a traducted text in a .odt file

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €114 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I will give you the traducted text (spanish language) to insert in the odt file (french language). You have to keep the same layout than the french version and provide me the spanish version - so copy & paste the traducted texts to the odt file.

The .odt file (french version) is attached.

I need it in the next 48 hours.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online