Japanese To English

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $8 - $15 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Need a native Japanese translator. i have a short work. please contact me asap.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online