Còn mở

Live translation thru video conference - English - German

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $191 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

For our project we need one hour live translation between English and German.

this job is required webcam and internet connection because of video conference

Before you i approve project, i need to do webcam interview with you for better understanding each other.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online