Đã đóng

Looking for long term German to English/English to German translators

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We are looking for native and experienced German translators to work with us for long term projects. The translator needs to have great knowledge of both German and English and able to produce meaningful high quality translations.

Please submit your bid if interested. Also let us know your rate for per word translation. Our offer will be from [url removed, login to view] to [url removed, login to view] USD per word. Don't bid if your rate is higher than that.

Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online