Còn mở

Setting up Trados Studio 2017 fro reading XML files

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Your mission is to help me with setting up Trrados for translating from XML.

The key word is "setting up".

I am not the translator but I will need to find a translator and give the instructions. Therefore I will need eg. screen shots of correct settings in Trados.

Attached is a XML file

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online