Đã đóng

Swahili translator for mobile app

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €11 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We are looking for Swahili translator. We need to translate Android mobile app and our app store listing.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online