TRANSLATE AND SUBTITLING - FLEMISH DUTCH TO ENGLISH - 60 MINS

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hi, I am looking for some native Flemish Dutch speaking Freelancer who can translate as well as do subtitling of a 60-minute file for us.

We're happy to pay $1 per minute.

Thanks!!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online