Đã đóng

TRANSLATE AND SUBTITLING - FLEMISH DUTCH TO ENGLISH - 60 MINS

Dự án này đã được trao cho Joyceken với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi, I am looking for some native Flemish Dutch speaking Freelancer who can translate as well as do subtitling of a 60-minute file for us.

We're happy to pay $1 per minute.

Thanks!!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online