Đã đóng

Tradução de Texto em inglês para artigo

Dự án này đã được trao cho nayaralimabh với giá R$75 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Traduzir pequeno texto de 1200 palavras para português, em linguagem para artigo em revista.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online