Đã đóng

Traducir [url removed, login to view] palabras aprox. del español al portugués (Brasil)

Dự án này đã được trao cho Alex37anos với giá $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Necesito traducir [url removed, login to view] palabras aprox. del español al portugués (Brasil). Mi presupuesto para este trabajo es de $ 22. Plazo de entrega de 3 días.

Contenido no técnico muy fácil de traducir. Este es un trabajo a largo plazo.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online