Đã đóng

Traducir 8.000 palabras aprox. del español al portugués (Brasil)

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $71 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Necesito traducir [url removed, login to view] palabras aprox. del español al portugués (Brasil). Mi presupuesto para este trabajo es de $ 22. Plazo de entrega de 3 días.

Contenido no técnico muy fácil de traducir. Este es un trabajo a largo plazo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online